WAAROM DONEREN?

Het nachtleven in Amsterdam trekt het hele jaar door honderdduizenden mensen uit de hele wereld, vanwege haar unieke karakter, het brede aanbod clubs, festivals en platformen die tot de wereldtop behoren. De nacht is niet alleen een ontmoetingsplek, de nacht zorgt ook voor inspiratie. Het biedt ruimte voor experiment, talentontwikkeling en kruisbestuiving tussen verschillende kunst- en uitingsvormen.

De nacht kan alleen niet bestaan zonder het werk en energie van nachtwerkers, de clubs en organisaties. Vanwege de coronauitbraak is toekomst voor de nachtcultuur onzeker. Veel clubs zullen de financiële lasten niet meer kunnen dragen en zullen waarschijnlijk moeten sluiten. Duizenden zelfstandigen die werkzaam of afhankelijk zijn van opdrachten in de nacht komen in de financiële problemen, met name gemarginaliseerde groepen en mensen die qua staatssteun tussen wal en schip vallen.

Gezien deze situatie, doen we een dringend beroep op iedereen die het nachtleven en haar community een warm hart toedraagt en financieel zeker is, om een scene in nood te steunen met een donatie.

Donaties worden verwerkt door Geef.nl van Stichting GeefGratis. Alle inkomsten gaan direct naar een steunfonds dat beheerd wordt door Stichting N8BM A’DAM. Een onafhankelijke commissie verdeelt het geld onder clubs en zelfstandigen uit de sector, als zij daarvoor een aanvraag hebben gedaan. 8 procent van het steunfonds gaat als solidariteitsbelasting naar een goed doel buiten het nachtleven: De Regenboog Groep.

Meer informatie over de verdeling van het steunfonds vind je hier. Een aanvraag indienden voor het steunfonds kan binnenkort!